Vakuumski filtar

  • Vacuum filter

    Vakuumski filtar

    Vakuumski filtri prikupljaju onečišćujuće tvari (uglavnom prašinu) izvučene iz atmosfere kako bi se spriječilo zagađenje sustava i koriste se između usisne čaše i vakuumskog generatora (ili vakuumskog ventila). Prigušivači se ugrađuju u ispušni otvor vakuumskog generatora, usisni otvor (ili ispušni otvor) vakuumskog ventila i ispušni otvor vakuumske pumpe.