Mini-cilindar

  • Miniature oscillating cylinder YCRJ

    Minijaturni oscilirajući cilindar YCRJ

    Zaokretni cilindar je pneumatski aktuator koji KORISTI komprimirani zrak za pogon izlazne osovine za rotacijsko rotacijsko gibanje unutar određenog kuta. Koristi se za otvaranje i zatvaranje ventila i pomicanje ruke robota itd.