Podmazivač

  • Lubricator

    Podmazivač

    Ventil za smanjenje pritiska je ventil koji automatski održava izlazni tlak stabilnim podešavanjem ulaznog tlaka na potreban izlazni tlak i oslanjajući se na energiju samog medija. 
    S gledišta mehanike fluida, ventil za smanjenje tlaka je lokalni otpor koji može promijeniti element prigušnice, odnosno promjenom područja prigušivanja, tako da se brzina protoka i kinetička energija fluida mijenjaju, uzrokujući različite gubitke tlaka, tako da postići svrhu dekompresije.Onda se pouzdajte u kontrolu i regulaciju sustava, tako da ventil nakon kolebanja tlaka i ravnoteže sile opruge, tako da ventil nakon pritiska u određenom rasponu pogrešaka održi konstantu.