Ograničivač struje

  • Current limiter YAS

    Ograničivač struje YAS

    Ograničnik struje pripada području električnih komponenata, poseban je uređaj koji se koristi za ograničavanje struje, njegova karakteristika je da ima standardnu ​​jezgru u prstenu, jezgra je kako jezgra namotana bakrenom jezgrom prekrivena žicom, to je bakrena jezgra internetske intervalske udaljenosti višežilnog plastičnog paketa, odnosno postavite sučelje napajanja, obično sučelje napajanja kućanskih aparata i sučelje napajanja rasvjetom.